Tüketici Davranışı

Türkiye’deki Kişilerin En Güçlü Tutumları Hangileri

Ipsos tarafından 2004 yılından bu yana her iki yılda bir gerçekleştirilen, çok çeşitli açılardan Türkiye’nin yaşam tarzlarını ortaya koyan ve Türkiye’nin en geniş kapsamlı yaşam tarzları araştırmalarından biri olan Türkiye’yi Anlama Kılavuzu’nun 2018 Raporu çıktı.

Rapordan bazı öne çıkan veriler;

TÜRKİYE’DE EN GÜÇLÜ 5 TUTUM:

  1. Çevreye Duyarlılık (yüzde 82): Her 10 bireyden 8’i yaşadıkları çevrenin ve havanın giderek kirlenmesinden rahatsız. Bu trend son 2 dönemdir en yüksek seviyeli trend konumunda yer alıyor.
  2. İnançlılık (yüzde 79) :  Her 10 bireyden 8’i için din hayatlarına yön veren en önemli olgu, Türkiye’deki en güçlü tutumlardan biri olan bu trend son 4 dönemdir sabit.
  3. Geçmişe Özlem (yüzde 77): Her 4 bireyden 3’ü eskiden insanların daha mutlu, erdemli ve kibar olduğunu düşünüyor. Geçtiğimiz döneme göre 3 puan artış gösteren bu trend Türkiye’deki en güçlü 3. tutum
  4. Küçük Lüksler (yüzde 68): Her 10 bireyden 7’si kendini zaman zaman mutlu edecek küçük lüksleri olsun istiyor. Bu trend Türkiye’deki en güçlü 4. tutum.
  5. Eve Kapanmak (yüzde 68): Her 10 bireyden 7’si dış dünyanın acımasız, tahmin edilemez gerçeklerinden özellikle evde kalarak kendini koruma ihtiyacı hissediyor . Bu trend  geçtiğimiz döneme göre 5 puan artış gösterdi!

Ipsos’un Türkiye CEO’su Sidar Gedik Türkiye’yi Anlama Kılavuzu rapor sonuçları ile ilgili yaptığı değerlendirmede: “Türkiye, gündemin çok hızlı değiştiği, bu değişimlerin toplumun yaşam tarzı ve eğilimlerine çok hızlı yansıdığı bir ülke. Bu yaşam tarzları ve eğilimler ise, Türkiye’yi yönetenlere, politika belirleyicilere, sivil toplum önderlerine, kamu ve özel kurumların yöneticilerine önemli ipuçları veriyor. İşte bu önemli ipuçlarını belirleyebilmek üzere Ipsos olarak 2004 yılından bu yana düzenli olarak Türkiye’yi Anlama Kılavuzu Araştırması’nı gerçekleştiriyoruz. Bu araştırma ile Türkiye’nin yaşam tarzlarını ve trendlerini çok çeşitli açılardan ölçümlüyoruz. Bireylerin fiziksel özelliklerinden tutun, çeşitli konulardaki düşüncelerini ve tutumlarını bu araştırma ile görmek mümkün oluyor. Araştırmanın gerçekleştiriliş şekli, görüşülen kişi sayısı itibariyle de Türkiye’nin en kapsamlı yaşam tarzları ve trendleri araştırmalarından biri olarak bu çalışma öne çıkıyor.

Türkiye’deki en güçlü tutumlara bakıldığında son iki dönemdir ilk 3 güçlü tutumumuz değişmiyor, bunlar; Çevreye duyarlılık, İnançlı olmak ve Geçmişe özlem. Çevreye duyarlı olmak sonucu bizleri belki şaşırtabilir ama tutumsal olarak güçlü bir yönümüz olduğu bu araştırmada görülüyor. Geçmişe özlem duymak tutumunda ise geçtiğimiz yıllara göre bir artış da görülüyor. Sonuç olarak Türkiye’yi Anlama Kılavuzu araştırmamız, Türkiye toplumunu anlamada tüm kesimlere bir rehber olma özelliğini taşımaya ve bildiklerimiz kadar farklı düşündüğümüz noktalarda da bizi aydınlatan güvenilir bir kaynak olmaya devam ediyor.” dedi.

Türkiye’yi Anlama Kılavuzu kapsamında en güçlü tutumlar belirlenirken çoğunlukla, futurist “trend uzmanı” ve pazarlama danışmanlığı firması BrainReserve’in kurucusu Faith Popcorn’dan ilham alınmıştır. Faith Popcorn, New York Times tarafından trend kahini, Fortune tarafından da  Pazarlamanın Nostradamus’u olarak adlandırılmıştır.

Faith Popcorn’un, kitabı ‘Clicking’ (HarperBusiness, 1996) de detaylandırdığı tüketici yaşam trendleri focus gruplarla test edilmiş ve bazı Türk trendleri eklenerek Türk tüketicilerine uyarlanmıştır.

Araştırma kapsamında ortaya çıkan en güçlü tutumlarda ilk 3 tutum son 2 dönemdir değişmiyor, çevreye duyarlılık- inançlılık ve geçmişe özlem tutumları Türkiye’de yaşayan bireylerin en yoğun yaşadığı tutumlar olarak yer alıyor, ayrıca “geçmişe özlem” tutumu bir önceki döneme kıyasla en çok artış gösteren tutum.

Türkiye’yi Anlama Kılavuzu araştırması, Türkiye’yi temsiliyet gücüne sahip olan Ipsos Tüketici Panelleri’ne üye 34 ilden 15,918 birey ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma Ipsos tarafından gerçekleştirilip, abone olan müşterilerine sunulmaktadır.

Araştırma soru formu ağırlıklı olarak ölçekli sorulardan oluşmaktadır. Araştırmada 14 yaş üstü Türkiye nüfusu, kentsel ve kırsal alanlar ve 6 coğrafi bölge temsil edilmektedir. Saha dönemi 23 Ekim- 5 Aralık 2017’dir.