Z ve Y kuşağı araştırma

Türkiye İnternet Erişim Oranında Rekor Kırıyor!

Türkiye’de bulunan kullanıcıların internet erişme oranı hızla artmaya devam ediyor. Son beş yıllık süreçte,internet kullanımı inanılmaz bir artış göstererek, yüzde 49.1‘den yüzde 80.7‘ye yükseldi.

İnternet kullanımı yüzde 80 gibi bir orana fırlamışken, bilgisayar kullanım oranları ise yüzde 92’den yüzde 97’ye yükselmiş durumda. Üstelik hane dışında, iş dünyasında da dijital dönüşümün izlerini görmek mümkün.

Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alınan verilere göre, 10 ve üzeri çalışana sahip girişimlerde, bilişim teknolojilerinin kullanım oranı artışa geçerken bu dönemde hanelerin bilgisayar kullanımı yüzde 92’den yüzde 97,2’ye yükseldi. Araştırmaya konu olan dönemde, aynı şekilde 10 ve üzeri çalışana sahip olan girişimlerde web erişim oranı yüzde 90,8’den yüzde 95,9’a; web sitesi sahipliği ise 53,8’den yüzde 72,9’a yükseldi.

Bilgisayar kullanımında hane bazında 5 yıl içinde kullanım oranları yüzde 49,9’dan yüzde 56,6’ya ulaşırken, erkeklerin kadınlara oranla bilgisayar ve internet erişimlerinde önde olması da dikkatlerden kaçmadı.