İnternet Trolleri Nedir

İnternet Trolleri Nedir?

Trolün kelime anlamı, İskandinavya folklorunda genellikle dev ya da cüce olarak resmedilen, mağaralarda yaşayan efsanevi, çirkin bir yaratıktır. Modern çocuk…