RTÜK

Çocuk Programlarındaki Gıda Reklamlarına Sınırlama

RTÜK tarafından hazırlanan “Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmî Gazete’de yayımlandı. RTÜK’ün internet sitesinde de yer…