Sosyal Medya’da AIDA Modeli

Dünyanın demografik yapısı içinde sayıca en fazla yer tutan ve dijital açıdan bilgi sahibi olan Y kuşağı giderek sosyal medya…