Publicis Groupe Türkiye Veriyle Birlikte Dönüşen Pazarlama Dünyasını “One Day” Buluşmasında Değerlendirdi

Publicis Groupe Türkiye, değişen dünya dinamiklerini yorumladığı veri, teknoloji ve yaratıcılık odaklı “One Day” buluşmalarının ilki olan Data Day’i, 19 Eylül Çarşamba günü Sait Halim Paşa’da gerçekleştirdi.

Publicis Groupe konuşmacılarının veriyle birlikte dönüşen pazarlama dünyasını yorumladığı Publicis One Day buluşmalarının ilki “Data Day”, 200’e yakın davetliye ev sahipliği yaptı.

Publicis Groupe’un küresel konuşmacılarının yer aldığı buluşmada, dijital dönüşüm, veri ve teknoloji ile yeniden şekillenen pazarlama, veriden beslenen yaratıcılık, yapay zekâ ve makine öğreniminde son gelişmeler aktarıldı.

Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin üst düzeylerinin davetli olduğu Data Day’de evsahipliğini DataWise ajans lideri Erdem Günay yaptı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Publicis Groupe Türkiye CMO’su Kağan Yıldızalp:“Publicis Groupe olarak 2017 başında farklı disiplinlerden ajanslarımızın yetkinliklerini ve uzmanlıklarını bir araya toplayan Publicis One yapısını kurmuş, veri ve teknoloji entegrasyonunu da önceliğimiz olarak belirlemiştik. ‘One Day’ buluşmaları da bu hedef ve yaklaşımımızın bir izdüşümü.Panellerimizde bizim için ayrılmaz üçlü olan veri, teknoloji ve yaratıcılığı derinlemesine ele alacak ve birbirleriyle olan ilişkilerine odaklanacağız. Bugün buradan, pazarlama dönüşümü için verinin itici güç olarak nasıl kullanabileceğine dair bilgi sahibi olarak ayrılmayı amaçlıyoruz.”diyerek günün çerçevesini çizdi.

Günün ilk konuşmacısı olarak yer alan Publicis Spine EMEA Lideri Armel Bursaux,verinin yarattığı değer zinciri ve veriyi nasıl işe yarar hale getirilebileceğini anlatırken, bir başka bölümde 1’e 1 kitlesel pazarlamadan (1:1 engagement at scale) ve Publicis Groupe’un bu alandaki öncü yatırımı Publicis People Cloud’dan bahsetti.

Sapient Razorfish Grup Başkan Yardımcısı Simon James ise,iş dünyasındaki dijital dönüşüm ve buradan bize çıkan dersleri anlatmanın yanı sıra, yapay zeka ve makina öğreniminin pazarlama iletişiminde kullanılmasına dair örnekleri paylaştı.

Küresel İçerik Direktörü(Global Content Intelligence Director) Attila Lonkay, yaratıcılık, medya ve pazarlama operasyonlarında tam entegrasyonun önemi ve örneklerini katılımcılara anlattı.

Publicis Groupe konuşmacılarının yanı sıra Google Marketing Platform Direktörü Francesca Mortari ve Persona.Tech’in kurucusu Gökhan Çapan konuşmacı olarak yer aldı.

Verinin kapsamlı ve bütüncül bir şekilde ele alındığı etkinliğin sonunda; markalar, veriyi pazarlama dönüşümü için nasıl itici güç olarak kullanacağına dair bilgi sahibi oldu.

One Day buluşmalarının; her yıliş modellerinin ve iş yapış biçimlerinin dönüşümüne odaklanarakverinin işlenişi, kişi odaklı pazarlama ve veriden beslenen yaratıcılık gibi farklı konularda düzenlenmesi planlanıyor.