Pazarlamada Etkili Performans Ölçümü

Bilindiği gibi pazarlamacılar, bir şirketin hedeflerini belirlemek ve performansını değerlendirmek için, şirketin satışı, Pazar payı ve kar marjı üzerinde yoğunlaşır. Ancak, Pazar payındaki kazançlar, her ne kadar hoş olsalar da, daha fazla incelenmesi gereklidir. Doğru tür müşteri mi kazandınız, yoksa yanlış tür mü? Bu müşteriler kalıcı mı, yoksa marka değiştirmeye meraklı mı? Pazar payını satın mı alıyorsunuz, yoksa onu kazanıyor musunuz? gibi sorularda uzun vadeli düşündüğümüzde çok önemlidir. Şirketinizin, amaçlarını belirlemesi ve performansı tartması için, tam bir ilave ölçümler kitine ihtiyaç duyarlar. Şirketinizin farklı pazarlama alanları için daha özel performans hedefleri ve ölçümleri belirlemelidir.

  • Yeni müşterilerin ortalama müşteri sayısına yüzde olarak oranı.
  • Kaybedilmiş müşterilerin ortalama müşteri sayısına yüzde olarak oranı.
  • Geri kazanılmış müşterilerin ortalama müşteri sayısına yüzde olarak oranı.
  • Hiç memnun değil, memnun değil, nört, memnun ve çok memnun kategorilerindeki müşterilerin yüzde olarak oranı.
  • Firmadan tekrar satın alım yapabileceğini söyleyen müşterilerin yüzde olarak oranı.
  • Firmayı başkalarına tavsiye edebileceğini söyleyen müşterilerin yüzde olarak oranı.
  • Şirketlerin ürünlerinin kendi kategorisinde en çok tercih edilen ürünler olduğunu söyleyen müşterilerin yüzde olarak oranı.
  • En önemli rakibe kıyasla şirketin ürün kalitesinin ortalama algılanması.
  • En önemli rakibe kıyasla şirketin hizmet kalitesinin ortalama algılanması.