İnternet Trolleri Nedir

İnternet Trolleri Nedir?

Trolün kelime anlamı, İskandinavya folklorunda genellikle dev ya da cüce olarak resmedilen, mağaralarda yaşayan efsanevi, çirkin bir yaratıktır. Modern çocuk hikayelerinde genelde köprülerin altında bekleyen, yolcuları çeşitli işlerle oyalayan veya haraç kesen karakterler olarak resmedilir.

İnternet trollüğü, internette mecra fark etmeksizin yapılmış pozitif bir eylemi, kasten ve maksatlı olarak engellemeye çalışan kullanıcılara denmektedir. Troller insanları tahrik ederek, kızılarak yazılmış cevaplar vermesini beklerler bu sayede olayın fitili ateşlenir.

Trol, kasıtlı olarak karşısındaki kişinin ya da toplumun insan doğasından kaynaklanan zayıf noktalarını istismar ederek, keyfini kaçırmaya ve işlerini aksatmaya çalışırlar.

Bir topluluğun yönetimi veya bir topluluk içerisinde iletişim kurma çalışmaların sırasında Trol eylemleri ile baş etmek oldukça zor olabilir. Bunun için ahlak ve edep sınırlarını aşanları platformdan diğer olarak engelleyip, aksiyonları ortadan kaldırmak önemlidir. Trollere verilecek en büyük ceza, onları beslememektir. Yani onların en sinir olduğu şey görmezden gelinmektir. Çünkü internet trolleri tartışma ile beslenirler.