etkili video içerik oluşturma

İçerik Merkezli İletişim Süreci

Başarılı bir içerik merkezli iletişim stratejisi bloglar, SEO ve sosyal medya pazarlamasını eğitici içeriklerini dağıtmak için kullanmanızdan geçmektedir. İçerik merkezli iletişim süreci, işletmenin genel amaçlarıyla örtüşen şekilde yürütülmelidir. Diğer yandan sürecin her bir bileşeni bir öncekine ve bir sonrakine uyumlu, destekleyici ve tamamlayıcı bir rol üstlenmelidir.

İçerik merkezli iletişim süreci

 • İçeriği yaratmak ve yönetmek
 • İçeriği optimize etmek, kürate etmek ve toplamak
 • Konuşmalar dinlemeler
 • Ölçümleme ve öğrenme

Pazarlama amaçlı bir içerik nasıl dağıtılır

 • Planlama, organize etme ve optimize etmek.
 • İçeriğin promosyonunu birçok kanal aracılığı ile koordine etmek.
 • Kampanya hayata geçirildikten sonra analiz ve raporlama.

İçerik  yaratma sürecinde nasıl bir anlayış geliştirmek gereklidir

 • İçerik gerçekleri içermelidir.  Hedef kitledeki insanların kendilerinden bir şey bulabileceği şekilde anlatılarak gerçek durumları, samimi duyguları ve gerçekleri içermelidir.
 • İlgililik önemlidir. İçeriğin amacı nedir? Kilit mesajı nedir? Neden bu içeriği yazıyorsunuz ve başarmak istediğiniz nedir? Gibi soruların cevaplarının bulunmuş olması gerekmektedir.
 • İyi içerikte bir insan unsuru olmalıdır. Okuyucularının anlamayacağı şekilde konuşmaktansa onların kendi düzeylerinde iletişim kurulmalıdır.
 • Hedef kitledeki bireyler önemsenmelidir. Ayrıca hedef kitledeki tutkulu bireylerin işletme tarafından yaratılan hikayeyi kendi benzersiz ve samimi yöntemleriyle paylaşmaya teşvik edilmesi gerekmektedir.
 • İçerik işletmenin ilintili olduğu alan açısından yeni ve taze bir bakış açısı sunmalı, orijinal olmalıdır.
 • İçerikler şaşırtıcılık unsurunu içerik olmalıdır.
 • Hedef kitle ve işletme, bir insan nasıl bağlantı kuruyorsa o şekilde bağlantı kurmalıdır. Böylece işletme insanlarca idare edilen, yaşayan bir varlık olarak görülebilir. İnsanileştirme bir markanın ağızdan ağıza yayılmasını dolayısıyla bilinirliğini de artıran bir faktör olarak değerlendirilebilir.

Leave a comment