gerilla reklam ve viral reklam

Gerilla Reklam ve Viral Reklam Arasındaki Farklar

Gerilla reklam ve viral reklam, birbiriyle karıştırılan iki türdür. İki türün önemli ortak noktası, reklamın “reklam gibi” yapılmamasıdır. Pek çok gerilla reklamı izlerken, reklamın neredeyse sonuna kadar hangi markanın ve ürünün tanıtımının yapıldığını anlayamazsınız. Bu iki türü cazip hale getiren de budur. İzleyiciye vaad edilen keyif almak ve şaşırmaktır. Televizyon reklamlarına karşı önyargılı hale gelen izleyici için bu yeni anlatı biçimi eğlencelidir, dolayısıyla başarılı gerilla ve viraller, iyi bir marka imajı oluşturmak en azından akılda kalmak için avantajlıdır. Türsel olarak ve amaçları itibariyle birbirine benzeseler de bu reklamlar temel ve yapısal farklarla birbirinden ayrılırlar. Bu farkları aşağıda madde madde sıraladık.

  • Gerilla reklamın doğuş biçimi maliyetinin düşük olması üzerine kuruludur. Viral reklamda maliyetten çok, reklamın kulaktan kulağa yayılması önemsenir.
  • Gerilla reklamda ana mekan “sokak”tır. Stüdyo ortamından mümkün olduğunca uzak durulur. Dış mekandaki ağaçlar, bitkiler, binalar, banklar, sokak lambaları ve benzeri tüm nesneler ve yapılar reklamın bir parçası ve malzemesidir.
  • Gerilla reklamlarda cast haricinde reklamlardan habersiz halkın da reklama katılımı sağlanır. Gerilla reklam interaktiftir. Reklama çekicilik katan, farkında olmadan reklamın parçası haline gelen katılımcıların tepkisidir. Viral reklamda ise “doğal” olması özellikle istenen cast kullanılır.
  • Gerilla reklamda yapım teknikleri profesyoneldir ve reklam filmi estetiktir. Başarılı bir kurguyla reklam, defalarsa izlenebilecek bir ürüne dönüştürülür. Viral reklamda ise bilinçli bir şekilde reklam filmi daha amatör hazırlanır. Bu  şekilde doğallık etkisini arttırmak amaçlanır.
  • Gerilla pazarlama sınırlı bir coğrafi alanda uygulanır. Her gerilla pazarlama çalışması sosyal medyada yayılmaz. Sosyal medyada paylaşılan gerilla reklamların bazıları vira reklam etkisi yaratılabilir. Dolayısıyla, gerilla reklam viral reklamla birleşebilecek bir yapıya sahiptir. Viral reklam ise “virüs gibi yayılması” hedeflenen bir türdür ve bu yayılmanın başlama noktası internettir.