gerilla reklam ve viral reklam

Gerilla Pazarlama ve Geleneksel Pazarlama Arasındaki Farklar

1990 yılında dilimize giren “gerilla”, en az kaynakla en fazla beklentiyi karşılamak amaçlı uygulanan pazarlama tekniklerini tanımlayan bir kavramdır. Bir başka anlatımla, beklenmedik yöntemlerle, az miktarda pazarlama yatırımları ile, en çok geri bildirimlerin alındığı pazarlama etkinlikleri ve stratejileri bütünüdür.  Gerilla pazarlamayı geleneksel pazarlamayı ayıran unsurlar aşağıda sıralanmaktadır.

 • Para yerine gerilla pazarlamada zamana, enerjiye, hayal gücüne ve bilgiye yatırım yapılır.
 • Varsayımlar yerine gerilla pazarlamada psikoloji bilimi ve insan doğası yasaları kullanılmaktadır.
 • Alışveriş yoğunluğu, tepkiler ve brüt satışlar yerine gerilla pazarlamada sonuçlar kar üzerinden hesaplanmaktadır.
 • Sınırsız banka hesabı olan şirketler bu enerjiyi ve hayal gücünü birleştirirse inanılmaz işler yapar ama gerilla pazarlama küçük işletmelerinde önünü açmaktadır.
 • Satın alma işlemi gerçekleştirdikten sonra müşteri görmezden gelmek yerine gerilla pazarlamada müşteri takibi için zaman ayrılmaktadır.
 • Küçük işletme sahiplerini korkutmak yerine gerilla pazarlama tüm pazarlama sürecinin gizemini ortadan kaldırarak, açıklığa kavuşturmaktadır.
 • Diğer işletmelerle rekabet etmek yerine gerilla pazarlamada işbirlikleri geliştirmek esastır.
 • Sadece satışa odaklanmak yerine gerilla pazarlamada ilişkiler kurmak için özveride bulunulmaktadır.
 • Gerilla pazarlamada, pazarlama karmalarının tek bir pazarlama silahı (örn. Reklam, halkla ilişkiler) kullanmaktan daha etkili olduğuna inanılır.
 • Sadece tek tek yeni müşteriler ekleyerek doğrusal büyümek yerine gerilla pazarlama işlem hacmini artırarak, satışları tekrar ederek ve yeni müşteriler ekleyerek geometrik olarak büyür.
 • Büyüme, çeşitlilik yerine gerilla pazarlama tek bir noktaya hedeflenerek gerçekleştirilir.
 • Gerilla pazarlamada pazarlama mesajları grupları değil bireyleri hedeflemektedir.
 • Her ayın sonunda yapılan satışlar yerine gerilla pazarlamada kurulan ilişkiler değerlendirilir çünkü artan satışların temeli ilişkilerdir.
 • Müşterilerden ne alınabileceği yerine gerilla pazarlamada onlara ne verilebileceği üzerine düşünmek daha önemlidir.
 • Gerilla pazarlama teknoloji korkusunun günümüzde ölümcül olduğunu bilir ve ondan sakınmak yerine onu kucaklar.
 • Gerilla pazarlamada, pazarlamanın sadece insanlara satış yapmak değil, pazarlama malzemesi göndermek için onların rızasını kazanmak olduğu anlayışı hakimdir.
 • Tüm konuşmayı pazarlamacıların yaptığı monolog yerine müşteriler ve gerilla pazarlamacılar arasında interaktif bir iletişim vardır.
 • Gerilla pazarlamanın yüzlerce farklı pazarlama silahı vardır. Reklam içlerinde sadece biridir.

Gerilla pazarlamanın işleyişi içerisinde pazarlama iletişimi kapsamında yer alan reklam, kişisel satış, satış geliştirme ve halkla ilişkiler uygulamaları işletmenin müşteriyle daha fazla ve daha sağlıklı ilişki kurması dolayısıyla şirketin büyümesi bakımından oldukça önemli yer tutmaktadır. Bu noktada gerilla pazarlamacısının bu araçlar üzerinden yapacağı yenilikçi uygulamalar işletmeye önemli avantajlar sağlayabilecektir.