Durgunluk Döneminde Pazarlama Çalışmaları

Durgunluk Döneminde Pazarlama

Bir ekonomik durgunluk dönemi gelip çattığında, çoğu şirket harcamalarını kısma telaşına düşer; bunların içinde en göze çarpanı da reklamdır. Üst yönetimdekiler zaten reklama inanılmaz; reklamı bir kar getirici olarak değil, koruyucu bir emniyet kemeri olarak görüp kabullenirler. Pazarlama bütçelerinin tamamını, beklenen gelirin bir yüzdesi olarak belirlemişlerdir; beklenen gelir düştüğünde de, pazarlama harcamalarını kısmak için hiçbir nedeni kaçırmazlar. Ancak bu, pazarlama harcamalarını beklenen gelire dayandırarak belirlemenin mantıksızlığını göstermektedir. Bu, işi yokuşa sürmektir. Pazarlama bütçesini belirlemeden beklenen geliri bilemezsiniz. Pazarlama bütçesi sonuç değil, sebeptir.

Ekonomik durgunluğun eli kulağındaysa, CEO, maliyetleri azaltmak için şirketin ne yapması gerektiği hakkında öneride bulunacak çok fonksiyonlu bir heyet görevlendirmelidir. Heyet, güvenli bir şekilde azaltılabilecek aktiviteler ve harcamalar için, şirketin promosyon karmasını, kanal karmasını, Pazar segmenti karmasını, müşteri karmasını ve coğrafi karmasını incelemelidir. Her şirketin zarara yol açan veya zayıf olan bazı promosyonları, kanalları, Pazar segmentleri, müşterileri ve coğrafi bölgeleri vardır. Durgunluk dönemi bir ayıklama gerektirir.

Durgunluk süresince pek çok şirket maliyet kısma tedbirlerini uygulama telaşına düşer. Ancak hangi tedbiri alırlarsa alsınlar, iki kurala dikkat etmeleri gerekir. Birincisi, müşteri değer önermenden taviz vermeyin. Müşterilerin sizden beklemeye alışkın oldukları deneyimi azaltmayın. İkincisi, maliyet yükünü, danışıp görüşmeden, keyfi olarak tedarikçilerinize veya bayilerinize yıkmayın. Ortak değer önermenize zarar verirseniz, ortaklar, güç birliklerini rakiplerinize kaydırmaya başlarlar.

Şirketler, her ne kadar kar marjları zarar görecek olsa da, geçici bir süre için fiyatlarını indirmeyi düşünmelidir. Müşterilerinizi elinizde tutmanız, onların markalarını değiştirip rakiplerinizi denemelerine izin vermenizden daha iyidir. Bir durgunluk dönemi süresince müşteriler fiyat konusunda oldukça hassas olduklarından, fiyatlardan tavız vermek maruz görülebilir.

Bazı akıllı şirketler, maliyet kısmaya başvurmak yerine, bütçelerini azaltan rakiplerden Pazar payı kapmak için bütçelerini muhafaza edebilir ve arttırabilir. Eğer bir şirketin bazı kaynakları varsa, ekonomik durgunluğu, işini rakiplerinin aleyhine büyütmek için bir fırsat olarak görebilir. Bir araştırmanın bulgularına göre, durgunluk döneminde pazarlama harcamalarını sürdüren şirketler, durgunluk döneminden, bu harcamaları sürdürmeyenlere göre daha güçlü olarak çıkmıştır.

Kaynak: A’da Z’ye Pazarlama

Leave a comment