Tüketici Davranışı

Dijital (Online) Tüketicinin Özellikleri Nelerdir

İnsanlar üzerine genellemeler ve çıkarımlar yapmak her zaman risklidir – özellikle de böylesine dinamik ve hızlı hareket eden bir alanda. Pazarınızı tanımanın tek gerçek yolu hedeflediğiniz kitle içinde özgün bir araştırma yürütmektir. Buna rağmen, online tüketicilerin davranış biçimleri üzerine pek çok araştırma yapıldı (ve yapılmaya devam ediyor) ve dijital tüketiciyi tarif eden kilit özellikler üzerinde geniş bir uzlaşma oldu.

Yeni medyayı gittikçe daha rahat kullanıyorlar

Pek çok online tüketici interneti yıllardır kullanıyor – kullanıcı profili hala gençlerin lehine görünse de, daha yaşlı kullanıcılar gittikçe daha fazla internet dostu haline geliyorlar. İnsanlar medyaya alıştıkça, onu giderek daha etkin ve verimli kullanırlar ki, bu da internette dolaşırken çok vakit kaybetmeyecekleri anlamına gelir: İçeriğinizin onların taleplerine cevap vermesi gerekir, hem de çabucak.

Her şeyi çok hızlı istiyorlar

Her şeyin saatte milyon kilometre hızda gerçekleştiği dijital dünyada, tüketiciler talepleri hakkında aynı anda pek çok kaynaktan bilgi edinmeye alıştılar. Zamanları çok değerli, bu yüzden detayları incelemeye daha fazla zaman ayırabilmek için, bilginin ilgilendikleri şeyleri tarayıp bulmalarını sağlayacak şekilde sunulmasını istiyorlar. Tasarımcılar ve pazarlamacıların online hizmetlerini inşa ederken bu “tarayıp bulma ” arzusunu ve anında tatmin edilme talebini karşılamaları gerekiyor.

Kontrol Ellerinde

Web pasif bir medya değil. Kullanıcılar, hele de Web 2.0 dünyasında, görülmemiş biçimde kontrolü elinde tutuyorlar. Bu basit gerçeği kavrayamadıysanız, hedef kitlenizle bağlantı kurmayı başaramamakla kalmak, onların sizden uzaklaşmasına da sebep olursunuz. Pazarlamamızı kullanıcı odaklı, tercih veya izin temelli düzenlemeli ve olumlu sonuçlar elde edebilmek için tüketiciye gerçek bir değer sunmalıyız.

Doyumsuzlar

İnternetin şeffaflığı ve çabukluğu marka veya kurum sadakati konseptini yok etmese de aşındırdı. Marka güvenilirliği oluşturduğu dijital pazarlama için de önemli bir unsur; ancak günümüzün tüketicisi rakip markaları karşılaştırma ve ayrıştırma gücünü kelimenin tam anlamıyla parmak uçlarında tutuyor. Sizin teklifiniz ulusal ve küresel rakiplerinizin teklifleriyle nasıl baş edecek? Marka kimliğiniz değerli olabilir, ancak sunduğunuz teklif diğerlerininkiyle baş edemezse kaybedersiniz.

Sesleri Çıkıyor

Online tüketiciler birbirleriyle konuşuyorlar… Hem de çok. Paydaş görüşleri, bloglar, sosyal ağlar online forumlar ve birbirleriyle olumlu ve olumsuz online deneyimlerini paylaşan topluluklar. Pazarlamanın bakış açısından bu iki ucu keskin bir bıçak gibidir – olumlu taraflarından faydalanabilirseniz mesajınızı yaymak için müthiş bir potansiyele kavuşmuş olursunuz; hata yaparsanız tatsız online tepkilerle karşılaşmanız işten bile değildir.