Neden içerik pazarlama stratejisine ihtiyacınız var

Dijital İçeriklerin Özellikleri Nelerdir?

Artık içeriklerin geleneksel medya ile kullanıcılara ulaşması yeterli değil bir de onların dikkatini çekmesi ve onları harekete geçirmesi gerekiyor. İşte bu gereklilik çerçevesinde hazırlanan içeriklerin sahip olması gereken özellikler aşağıdaki gibi sıralanabilir.

Samimiyet: Artık bedava bilgiye alışık olan türeticiler, şirketler hakkındaki bilgiye ve ürün deneyimlerine o kadar çabuk ulaşmaktadırlar ki bu da dijital içerikleri gerçekçiliğe çok daha yaklaştırmaktadır. Bilgiyi dijital ortamda kontrol etmek çok zorlaştığı için hazırlanan içeriklerin samimi olması da bir zorunluluk haline gelmiştir.

Anlaşılırlık: Hedef kitleye verilmek istenen mesaj açık bir şekilde tüketici tarafından anlaşılmalıdır. Anlaşılmayan içerik markaya ve şirkete karşı tutumlarda karmaşa yaratabilir.

Güncellik: Sunulan içeriklerin güncel olması tüketicilerin markaya yönelik tutumunu etkileyerek onlara yönelik güven algısı geliştirebilir. Ayrıca yeterli miktarda doğru ve güncel bilgi barındıran içerik ile farkındalık yaratmada bir adım öne geçme imkanı da yakalanabilir.

Tutarlılık: İçerik dağıtım kanallarının hepsinde sunulan içeriklerin birbiriyle tutarlı olması sağlanmalıdır ki böylece tüketici karmaşa içerine düşmekten kurtulur ve markaya yönelik güvenilirlik sağlanabilir.

Tüketicinin içeriğe katkı sağlamasına izin verme: Başarılı içeriklerde Web 2.0 teknolojisinin özelliklerinden faydalanarak sunulan içeriğe katkı sağlaması sağlanmalıdır.

Hedef kitleye uygunluk, dikkat çekme ve harekete geçirme: Hedef kitleye uygun bir şekilde hazırlanmayan içerikler başarısızlığa mahkum gibi görünüyor. Üstelik artık sadece sunulan içeriklerin dikkat çekmesi değil bunun yanında harekete de geçirmesi gerekir.

Değer yaratma ve hayat tarzı oluşturma: Markanızın oluşturduğu içerikler değer yaratmalı ve hayat tarzı oluşturmalıdır ki böylece marka sadakati oluşturulabilir.

Farklılık katma: Dijital içerikler özgün yapıları ile dikkat çekme özelliğine sahiptirler. Çünkü orijinal olmayan içerikler çok kısa sürede fark edilebilir ve şirket itibarını zedeleyebilir. Ayrıca markaya kendine özgü bir tarz yaratma imkanı da yakalanır.

Eğitme: Dijital içeriklerde bilgi ve eğitim vardır. Sunulan içerikler az ya da çok bilgi içerdiğinden, içeriklerin tüketiciyi eğittiği düşünülebilir.

Duygu verme: Dijital içerikler, satın alma niyeti ve anında ihtiyacını karşılama gibi çeşitli tüketici ihtiyaçlarından yararlanma yeteneğine sahiptir. Bu açıdan eğlence, bilgi vb. ihtiyaçları tatmin etme niteliğine sahip içeriklerin dikkat çekme olasılıklarının daha yüksek olduğu düşünülebilir.

Yorum yap